От 1 август 2016 г. сайтът ще бъде затворен. Благодарим Ви, че използвахте услугите на Log.bg!

Право на работа в Австрия

16 Август 2010 / 00:38  |  Автор: INFObg  | Категория: Новини , Любопитно , Други , Пътешествие  | Рубрики: Работа в Австрия
Информация за трудова заетост на чужденци
Нови граждани на ЕС
(Übergangsregelungen bis längstens 2011 bzw 2013)
Нови граждани на ЕС
от България, Естония, Латвия, Литва, Малта, Полша, Румъния, Словашката Република, Словения, Чешката Република и Унгария се нуждаят за периода на така наречените преходни споразумения от разрешително за работа, ако желаят да работят в Австрия. За целта трябва работодателят да подаде молба. Разрешителното се издава директно в селскостопанските, горските служби или ресторанти, когато става въпрос за сезонни работници, с трудов ангажимент не по-дълъг от шест месеца. Едногодишно разрешително за работа (за 52 седмици) може да се издаде единствено след наблюдение на пазара на труда при необходимост от висококвалифицирани чужди кадри или работници поради така наречения “професионален недостиг”.
Ако вече работите в Австрия и
• От минимум дванадесет месеца работите легално или
• Вие сте семеен/семейна (съпруг/а или дете) с лице, което има право на неограничено пребиваване в Австрия
То тогава Вие ще можете да се наслаждавате нанеограничено пребиваване.
Относно това право ще Ви бъде издаденоудостоверение от съответния отдел на бюротопо труда по местоживеене, което ще трябва дапредставите на Вашия работодател прединазначението Ви на работа. Това удостоверениеще трябва да носите със себе си в случай напроверка от властите както и да дадете наработодателя си копие от него.
Особенвидтрудови взаимоотношения
• Разрешение за всекидневно граничнопреминаване поради работа в Австрия иразрешение за работа на практиканти (важисамо за чешки и унгарски трудови сили) врамките на определения контингент. Повечеинформация ще получите при:
AFSZ – национална служба по трудова заетости социални осигуровки. Главен отдел заинтернационални връзки и миграция, Kalvariater 7, 1089 Budapest
Министерство на труда и социалнатаполитика, реферат за чуждестраннататрудова заетост, Na Poričnim pravu 1, 128 01Praha2
• Студенти от новите членки на ЕС, коитоследват в Австрия, се нуждаят също отразрешение за пребиваване. Това важи и вслучаите на почасова работа, дори когатозаплащането е минимално.
• Договор за изработка и доставка наопределен продукт, както и заплащането му
При такива договори трябва да се има впредвид, че се нуждаете от разрешително, акоизвършвате дейност, която по нейнатасъщност представлява част от някакъвцялостен продукт. Личната Ви и икономическазависимост от само един възложител секвалифицира като вид трудовивзаимоотношения между работодател ислужещ, което е предпоставка заразрешително за работа. В този случай невидът на договора има значение, а неговотосъдържание.
• Швейцарски граждани не се нуждаят отразрешително за работа в Австрия, считано от1.06.2004г.
Допълнителна информация и формуляри могатда се открият на www.ams.at
Съответното бюро по труда - AMS може да бъдеоткрито на www.ams.at

Пълната информация и още много полезни съвети и статии за Австрия ще намерите на www.infobg.at
КЛЮЧОВИ ДУМИ
КОМЕНТАРИ
Няма добавени коментари!
ДОБАВИ КОМЕНТАР
Заглавие:
Коментар:
Код*: Ако си човек, а не робот, въведи посочения код, за да изпратиш коментара си успешно.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕН
Име: Ekaterina
Фамилия: Lengerova
Пол: Жена
Град: Пловдив
Възраст: 34
Дата на регистрация: 15 Август 2010
ЗА МОЯ БЛОГ
Автор: Ekaterina
Дата на създаване: 15 Август 2010 / 23:40
Категория: Наука, История, Новини, Любопитно, Бизнес, Здраве, Лични, Арт, Други, Пътешествие, Хоби и развлечения, Медии,
Прочетен: 336240
Коментари: 95
Последна промяна: 6 Ноември 2010 / 03:01
АРХИВ